Nieuwsbrief september 2023

Vooraankondiging:

Op zaterdag 7 oktober wordt de jaarlijkse Furiademars gelopen. De meeste mensen zijn op deze dag vrij dus iedereen is welkom en probeer eens iemand mee te nemen die mee zou kunnen wandelen.

 

Oproep:

Tevens zoeken we nog iemand die de 15km wil  peilen. Geef jezelf op bij Nel Holleman, zij is elke woensdagmorgen in de VTM kantine. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

 

Voor meer informatie zie de website onder het menu ‘Wandeltochten’.

Midweektochten op woensdagmorgen:

6 september wordt route 8 gelopen, Westlandse Dorpen-De Lier-Oudcamp.

13 september wordt route 9 gelopen, Rozenburg oost. Hou wel even in de gaten of er een veerpontje vaart want dat is niet geheel zeker. Anders wordt er een andere route gelopen.
20 september wordt route 10 gelopen, Maasdijk-Staelduinsebos-Oranjedijk.
27 september wordt route 11 gelopen, Sterretjesbos-Maassluis.
 

Voor meer informatie zie de website onder het menu ‘Midweektochten’.

Wanneer je met anderen tegelijk wilt lopen wees dan op tijd om met elkaar af te spreken.

Bingo

Op woensdagavond 27 september is er weer een gezellige bingo, aanvang 20.00 uur.

Voor meer informatie zie de website onder het menu ‘Bingo’.

VTM Vitaal

Bij de afgelopen jaarvergadering is het idee geopperd door Frans den Oudsten om een denktank met een aantal mensen samen te stellen die de mogelijkheden gaat onderzoeken om VTM weer nieuw leven in te blazen en de leden weer wat enthousiaster te gaan maken om hun hobby uit te voeren.

 

Inmiddels is de vierde vergadering op 17 juli geweest waarbij er vijf personen aanwezig waren.

Tijdens deze vergadering is besloten dat de Vitaalgroep met haar activiteiten is opgeheven. De reden hiervoor is dat er na een aantal pogingen om leden te bereiken zich in te gaan zetten voor de vereniging niet, of niet voldoende, is gelukt.

De Vitaalgroep laat het verder nu over aan het bestuur en wenst hen veel succes.

 

Frans den Oudsten en de overige leden van de Vitaalgroep worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Schrijvende lezers

Het zou leuk zijn als er onder de leden maandelijks iemand iets in zou willen sturen.

Dat kan over van alles gaan wat je meemaakt tijdens het wandelen, een verslagje van bijvoorbeeld een wandeltocht bij een andere vereniging. Het is altijd leuk om te lezen waar de wandelaars zoal mee bezig zijn.

Je kunt de tekst sturen naar vtm.maassluis@gmail.com

Enquête

Er zijn 56 uitnodigingen via e-mail verstuurd en 17 personen hebben de enquête ingevuld, hartelijk dank hiervoor.

Onderstaand vind je een tabel met getallen die het aantal punten kregen van de totaaluitslag.

Als voorbeeld: Op de vraag ben je lid of donateur hebben 15 personen ‘lid’ aangegeven en 2 personen ‘donateur’.

 

Naar aanleiding van de enquête valt het volgende te concluderen:

De bereidheid om iets voor de vereniging te doen is laag, dat is jammer maar helaas.

Daarentegen is er wel behoefte aan het deelnemen aan de woensdagavonden, maar de leden op deze avonden zijn nauwelijks aanwezig.

Het wandelen is dus wel populair, dat hebben 13 leden aangegeven.

De meeste leden geven aan individueel te lopen, niet echt ‘representatief’ voor het woord vereniging, daar wordt je toch juist lid van om de sociale aspecten?

 

Dankzij deze enquête is het wel duidelijk waar we als vereniging staan en wat we van de leden kunnen verwachten.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen, vul dan onderstaand formulier in.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Naam
Ben je lid of donateur van de VTM?
Ga dan naar onze website en klik op het menu 'Lid worden'.
Scroll naar boven