Nieuwsbrief juni 2023

Vertomars

Op zaterdag 24 juni word voor de 65e keer de Vertomars georganiseerd. Er zal veel aandacht aan worden gegeven middels de lokale krant ‘De Schakel’ en we hopen dat we daardoor weer veel wandelaars kunnen verwelkomen. Wij willen jullie als wandelaars ook vragen om jullie buren, vrienden, familie etc. uit te nodigen voor deze mooie wandeltocht welke diverse afstanden kent, meerdere informatie vind je op de website onder het menu ‘Wandeltochten’. Wij heten jullie van harte welkom in onze kantine waar vandaan er, zoals  gewoonlijk, gestart zal worden.  

 

Midweektochten op woensdagmorgen:

7 juni wordt route 33 gelopen welke je over het eiland Rozenburg voert.

Hou wel even in de gaten of er een veerpontje vaart want dat is niet geheel zeker. Anders wordt er een andere route gelopen.
14 juni wordt route 34 gelopen naar de Lijsterlaan en de parallelweg.
21 juni wordt route 35 gelopen, een kruip door sluip door route in Maasland.
28 juni wordt route 36 gelopen naar de Maasdijk en via Westerlee naar De Lier en weer terug naar Maassluis.
 

Voor meer informatie zie de website onder het menu ‘Midweektochten’.

Wanneer je met anderen tegelijk wilt lopen wees dan op tijd om met elkaar af te spreken.

Bingo

Op woensdagavond 28 juni is er weer een gezellige bingo, aanvang 20.00 uur.

Voor meer informatie zie het menu Bingo.

VTM Vitaal

Bij de afgelopen jaarvergadering is het idee geopperd door Frans den Oudsten om een denktank met een aantal mensen samen te stellen die de mogelijkheden gaat onderzoeken om VTM weer nieuw leven in te blazen en de leden weer wat enthousiaster te gaan maken om hun hobby uit te voeren.

 

Inmiddels is de derde vergadering op 23 mei geweest waarbij er zeven personen aanwezig waren.

Er zijn nog niet echt mededelingen die we kunnen doen naar aanleiding van deze vergadering maar dit kunnen we jullie vast melden.

 

Jaap Westhof had aangegeven dat hij een cursus wilde geven aan beginnende wandelaars. Op donderdag 25 mei werd daar aandacht aan besteed in de krant ‘De Schakel’. Daar is een oproep geplaatst voor 31 mei. Inmiddels is bekend dat daar niemand op is afgekomen.

 

Langs deze weg willen we jullie, als leden van de VTM, ook eens vragen om in jullie eigen omgeving eens te kijken of je mensen actief kunt maken om lid te worden van onze vereniging.

Met een aantal van +/- 30 KWBN leden en eenzelfde aantal als donateur kunnen we niet zeggen dat we een grote vereniging zijn dus dat aantal zou best mogen groeien.

 

We weten dat er best veel gewandeld wordt door heel veel mensen in Maasluis en omgeving en het moet toch mogelijk zijn om die aan onze vereniging te binden. Dus nogmaals de oproep maak onze vereniging weer levensvatbaar en zorg voor nieuwe leden.

 

In de Schakel was de week ervoor een oproep geplaatst voor een Nordic Walking Clinic om zo wat nieuwe leden binnen de vereniging te krijgen, daar had één dame zich voor gemeld die onder leiding van Arnold Peek een tochtje heeft gelopen.

We zullen dit regelmatig publiceren om daar zo mogelijk meer respons op te krijgen.

Verder is er besproken dat de Nordic Walking vereniging in Maassluis mogelijk een onderkomen gaat vinden bij ons verenigingsgebouw.

De uitvoering van dit plan zal hopelijk binnenkort gaan plaatsvinden.

 

Eerder was er gemeld dat we gaan werken aan een algemene promotiefolder welke verspreidt kan gaan worden in Maassluis en ook gebruikt kan worden voor leden die bij andere verenigingen gaan wandelen en deze daar achter kunnen laten als promotie voor onze wandelvereniging. Er is een ontwerp gemaakt voor een flyer welke aan Yvette van het Grafisch Lyceum Rotterdam is gegeven die er een professioneel tintje aan zal geven. Yvette is een kennis van één van de leden van de VTM Vitaal groep. Het is erg leuk dat er op deze manier respons aan  wordt gegeven.

 

Als er weer wat te melden is zullen we dat via de nieuwsbrief aan jullie mededelen.

Schrijvende lezers

Het zou leuk zijn als er onder de leden maandelijks iemand iets in zou willen sturen.

Dat kan over van alles gaan wat je meemaakt tijdens het wandelen, een verslagje van bijvoorbeeld een wandeltocht bij een andere vereniging. Het is altijd leuk om te lezen waar de wandelaars zoal mee bezig zijn.

Je kunt de tekst sturen naar vtm.maassluis@gmail.com

 

Tevens willen wij hier nogmaals melden dat de VTM een initiatief heeft ontwikkelt om nieuwe wandelaars aan te trekken.

op 31 mei is het project “starten met wandelcoaches” gestart.

De bedoeling is om op woensdagochtend startende wandelaars aan te trekken die onder begeleiding van ervaren wandelaars de eerste stappen op wandelgebied gaan zetten.

 

Mochten er onder de huidige leden ook mensen zijn die al lang, door welke oorzaak dan ook niet hebben gelopen, dan zijn deze uiteraard ook van harte welkom. Het doel is om binnen een aantal weken, 5 kilometer achter elkaar te kunnen lopen.

 

Zie voor de berichtgeving ook de sportpagina van de Schakel, daar zal ook verdere berichtgeving gaan plaatsvinden.

Enquête

Binnenkort zullen jullie een e-mail bericht krijgen met de vraag om een enquête in te vullen.

De bedoeling is om eens te peilen in hoeverre er behoefte is onder de leden en donateurs aan een invulling van activiteiten op de woensdagavonden de komende wintermaanden.

De enige invulling is nu de vierde woensdagavond in de maand met een bingo, deze wordt nog altijd goed bezocht en dat houden we er dus in.

Maar wellicht kunnen er nog andere activiteiten georganiseerd worden door én met jullie, maar dat lezen jullie later in de enquête.

Verder staan er nog allerlei vragen in van algemene aard van de wandelvereniging

Vakantie

In de maanden juli en augustus verschijnt er geen nieuwsbrief. De eerste zal dus begin september weer verschijnen.

Wij wensen u allen een fijne vakantie toe en veel wandelplezier. 

Wil je de nieuwsbrief ontvangen, vul dan onderstaand formulier in.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Naam
Ben je lid of donateur van de VTM?
Ga dan naar onze website en klik op het menu 'Lid worden'.
Scroll naar boven