Nieuwsbrief februari 2024

Deze nieuwsbrief is wat verlaat vanwege het feit dat we eerst de uitslag van de Algemene Leden Vergadering, welke 7 februari jongstleden is gehouden, wilden afwachten met betrekking tot het toetreden van mogelijke nieuwe bestuursleden en of die zich zouden melden.

 

Wij kunnen u verheugd mededelen dat er zich twee nieuwe bestuursleden hebben aangemeld die de wandelvereniging een warm hart toedragen en een bestuursfunctie op zich hebben genomen.

 

Als nieuwe voorzitter is Mart Voordenhout aangesteld en Alphons Morcus als secretaris. Beide zijn onder luid applaus door de aanwezigen welkom geheten in het bestuur. Op deze manier is het voortgaan van de vereniging voorlopig veiliggesteld en kunnen we weer met een nieuwe blik naar de toekomst vooruitzien.

Gelukkig maar want de toekomst van de VTM lag al geruime tijd onder vuur maar daar is nu gelukkig een eind aan gekomen.

 

Maarten van der Meer werd als secretaris én waarnemend voorzitter bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren en verliet met toepasselijke cadeaus de vergadering. Hij zal nog enige tijd zitting nemen in het bestuur om zijn taken over te dragen en ter zijner tijd afscheid nemen van het bestuur waarvoor wij hem hartelijk danken.

Tevens wensen wij de nieuwe bestuursleden veel succes in hun nieuwe functie en zullen hen bijstaan daar waar nodig.

Wandeltochten

Normaliter zijn er jaarlijks vier grote wandeltochten die door ons georganiseerd worden maar door de onduidelijkheid over het voortbestaan van de wandelvereniging zijn deze vier tochten niet aangemeld bij de KWBN.

 

Dat is jammer, maar op de ALV waren twee bondsleden aanwezig en die hebben toegezegd dat ze nog wel een mogelijkheid zagen om de Vertomars en de Furiademars op de website van de KWBN te publiceren.

 

Voor de Oranjemars willen we kijken of we dit met interne organisatie en  lokale publicatie nog voor elkaar kunnen krijgen, maar dat is nog even de vraag. Hou hiervoor dus de website in de gaten waar het dan zal worden aangegeven.

Midweektochten op woensdagmorgen

14 februari route 31 Balkon-Wipperspark-Balkon
21 februari route 32 Westgaag-Maaslandse bos-Maassluis
28 februari route 33 Rozenburg-West
 
Voor meer informatie zie de website onder het menu ‘Midweektochten’.

Wanneer je met anderen tegelijk wilt lopen wees dan op tijd om met elkaar af te spreken.

Bingo

Op woensdagavond 28 februari is er weer een gezellige bingo, aanvang 20.00 uur.

Voor meer informatie zie de website onder het menu ‘Bingo’.

Nieuwe leden

Deze maand hebben we weer vier nieuwe leden mogen verwelkomen namelijk:

Mart Voordenhout (Voorzitter), Ria Hoogenraad (Kantine midweek), Marianne van Aalst en Arie Pellikaan.

Sommigen waren allang bekend met de wandelvereniging maar zijn nu ook als lid toegetreden waar we heel blij mee zijn dat zij ons nu ook steunen.

Wij wensen jullie veel wandelplezier en/of andere activiteiten binnen onze vereniging.

Dankzij het voortbestaan van de wandelvereniging hebben zij deze keuze gemaakt.

Schrijvende lezers

Het zou leuk zijn als er onder de leden maandelijks iemand iets in zou willen sturen.

Dat kan over van alles gaan wat je meemaakt tijdens het wandelen, een verslagje van bijvoorbeeld een wandeltocht bij een andere vereniging. Het is altijd leuk om te lezen waar de wandelaars zoal mee bezig zijn.

Je kunt de tekst sturen naar vtm.maassluis@gmail.com

Wil je de nieuwsbrief ontvangen, vul dan onderstaand formulier in.

Als je je al een keer hebt aangemeld hoef je dat niet weer te doen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Naam
Ben je lid of donateur van de VTM?
Ga dan naar onze website en klik op het menu 'Lid worden'.
Scroll naar boven