Nieuwsbrief maart 2023

De Kilometervretermars van 2023 welk op 11 maart is gelopen kan als geslaagd worden beschouwd.

 

Er zijn 298 deelnemers geweest die op deze prachtige zonnige zaterdag de tocht met verschillende afstanden hebben gelopen, hetzelfde aantal als in 2022!

 

Nadat het de hele week slecht weer was zagen we het een beetje somber in maar gelukkig was het op de wandeldag wel fris maar verder een stralende dag.

 

De complimenten die zijn gegeven over de perfecte manier waarop de pijlen waren uitgezet zijn in dank afgenomen en wederom een compliment aan onze parcourbouwers Maarten v.d. Meer en Geert Raasens en de controleurs Frank van Andel, Inge Verhoog en Sjaak Steenbergen.

 

Op de rustpost, waar het bekende Schrobbelèrtje werd geschonken en de mandarijnen uitgedeeld, stonden Linus Slaman en Danielle Duyvestijn.

 

In de kantine werden de vele wandelaars hartelijk welkom geheten door de inschrijvers Ria Hoogenraad en Marleen Vreugdenhil.

De bar werd bezet door het echtpaar Nel en Willem Holleman.

 

Waar zouden we zijn zonder deze vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen voor de goede zaak van onze vereniging.

 

Wilt u ook eens een keertje meewandelen? Op elke woensdagmorgen wordt er een midweektocht gehouden waar u aan kunt deelnemen.

Zie hiervoor onze website onder het menu item midweektochten.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, vul dan onderstaand formulier in.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Naam
Ben je lid of donateur van de VTM?
Ga dan naar onze website en klik op het menu 'Lid worden'.
Scroll naar boven