Nieuwsbrief december 2023

Uitnodiging

Op zaterdag 6 januari 2024 zal er in het verenigingsgebouw een nieuwjaarsreceptie worden gehouden van 14.00 uur tot 16.00 uur.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Wij wensen u ook alvast fijne feestdagen toe.

Tijdens de laatste  bestuursvergadering welke gehouden is op woensdag 29 november jongstleden heeft Maarten van der Meer aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie van secretaris en als plaatsvervangend voorzitter nu definitief per 2024 gaat neerleggen.

Hij zal dit tevens bevestigen tijdens de jaarvergadering welke begin 2024 zal worden gehouden.

De exacte datum krijgt u nog via e-mail te horen.

 

De reden voor zijn nu werkelijk genomen besluit komt voort uit het feit dat al heel lang oproepen zijn uitgegaan naar de leden om tot een opvolger voor deze beide functies te komen waaraan vanuit de leden geen enkel gehoor is gegeven.

Het is heel jammer dat er niemand zich beschikbaar heeft gesteld als secretaris en/of voorzitter.

 

Wanneer niemand zich meldt voor deze functies zijn we genoodzaakt om een heel moeilijk besluit te nemen namelijk het in gang zetten van de opheffing van onze vereniging.

 

Dit bericht zal u wellicht niet verbazen, gezien er al een paar jaar gezocht wordt naar een nieuwe voorzitter waar ook geen reactie op komt.

Een vereniging draait veelal om de vrijwilligers die elke week hun beste beentje voor zetten om het een aantal mensen naar hun zin te maken, ik verwijs hier naar de midweektochten en de maandelijkse bingoavond die toch in een behoefte voorziet voor een groot aantal mensen.

 

Dus hierbij dus nog een laatste oproep:

 

We hebben dus twee bestuursleden nodig:

Een voorzitter en een secretaris.

Wie stellen zich beschikbaar voor deze functies? Meld u aan bij Maarten van der Meer of een van de andere bestuursleden, zij zullen u volledig in lichten wat deze functie inhoudt. 

Nieuwe leden.

Deze maand mogen we een nieuw lid verwelkomen bij onze vereniging.

Het is mevrouw Bianca de Bruijn uit Maassluis.

Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen bij de V.T.M. en vergeet niet dat u elke woensdagmorgen deel kunt nemen aan een midweektocht.

Midweektochten op woensdagmorgen:

6 december wordt route 21 Stad Oeverbos gelopen
13 december wordt route 22 Maassluis West stadsvariant gelopen
20 december wordt route 23 Westlandse dorpen De Lier gelopen
27 december wordt route 24 Maassluis gelopen
 
Voor meer informatie zie de website onder het menu ‘Midweektochten’.

Wanneer je met anderen tegelijk wilt lopen wees dan op tijd om met elkaar af te spreken.

Bingo

Op woensdagavond 20 december is er weer een gezellige bingo, aanvang 20.00 uur.

Voor meer informatie zie de website onder het menu ‘Bingo’.

Schrijvende lezers

Het zou leuk zijn als er onder de leden maandelijks iemand iets in zou willen sturen.

Dat kan over van alles gaan wat je meemaakt tijdens het wandelen, een verslagje van bijvoorbeeld een wandeltocht bij een andere vereniging. Het is altijd leuk om te lezen waar de wandelaars zoal mee bezig zijn.

Je kunt de tekst sturen naar vtm.maassluis@gmail.com

Wil je de nieuwsbrief ontvangen, vul dan onderstaand formulier in.

Als je je al een keer hebt aangemeld hoef je dat niet weer te doen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Naam
Ben je lid of donateur van de VTM?
Ga dan naar onze website en klik op het menu 'Lid worden'.
Scroll naar boven