Woensdagavonden

Schema voor 2017
Op iedere woensdagavond is er voor leden en donateurs clubavond in ons clubgebouw.
Uitzonderingen: Als 1 januari (nieuwjaarsdag), koningsdag, 1e kerstdag, 2e kerstdag of 31 december (oudejaarsdag) op een woensdag valt.
Behalve in de maanden juli en augustus worden er volgens onderstaand schema spelactiviteiten gehouden.
Op de 1e woensdagavond van iedere maand:

Darten en sjoelen:

4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni
6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december.

Klaverjassen en jokeren

Op de 2e woensdagavond van iedere maand:
11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni,
13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.

Darten:
Op de 3e woensdagavond van iedere maand:
18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni,
20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december.

Clubbingo:
Op de 4e woensdagavond van iedere maand:
25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni,
27 september, 25 oktober, 22 november, 27 december.

Extra clubavond, per keer in te vullen
Als er een 5e woensdagavond is in een maand:
29 maart, 31 mei, 30 augustus en 29 november


Voor nadere informatie:
Mevr. M.J.H. Hendriksen-van Leeuwen Tel. 010 591 00 55 (na 18.00 uur).
U kunt ook informatie aanvragen via e-mail: arnria@kabelfoon.nl