Vrijwilligers


Oproep: Wij zoeken vrijwilligers

Wij zoeken vooral vrijwilligers die willen helpen om onze wandeltochten te pijlen.
Als u dat nog nooit gedaan heeft maakt dat niet uit, wij zorgen ervoor dat u als volwaardig pijler op pad gaat.

Ook kunt u eventueel met een pijler mee op pad om te kijken hoe e.e.a. in z'n werk gaat.

Ook kunt informatie inwinnen als het niet duidelijk is hoe het pijlen van een wandeltocht in z'n werk gaat.

De V.T.M. is een vereniging die al bijna 65 jaar draait op vrijwilligers die dat altijd met veel plezier hebben gedaan en die bereid zijn geweest om wat extra's te willen doen door hun steentje bij te dragen.

 Vrijwilligers zijn altijd enorm gewaardeerd door alle besturen die er zijn geweest en uiteraard ook voor het nog zittende bestuur.

Er zijn natuurlijk heel veel leden die met veel plezier gebruik maken van de faciliteiten die de V.T.M hen biedt maar zoals u allen ook weet kan dat niet zonder vrijwilligers.

Het bestuur van de V.T.M. is daarom ook altijd erg dankbaar dat deze vrijwilligers er zijn en kunnen zij ook de activiteiten blijven verzorgen waar zoveel leden plezier aan beleven.

We noemen hier de activiteiten van de woensdagen en de vier marsen die niet zonder vrijwilligers ingevuld zouden kunnen worden.

Maar de laatste jaren zijn het altijd dezelfde vrijwilligers geweest en is er weinig wisseling onder deze mensen omdat er kortweg niemand anders voor te vinden is.

Als er dan eens iemand mee ophield dan werd deze functie er door iemand bijgenomen of het leverde problemen op voor het bestuur doordat bepaalde zaken niet meer gedaan konden worden, en dat was dan jammer maar wat moet je anders?

Daar dreigt nu verandering in te komen omdat sommige vrijwilligers er resoluut mee zijn gestopt of willen gaan stoppen, daar komt het woord crisis om de hoek kijken.

De voorzitter, Ria Hendriksen, heeft ook aangegeven dat zij er mee wil stoppen omdat ze het ook al jaren doet en ze graag het stokje wil doorgeven aan de volgende voorzitter.

Maar doordat zich niemand meldt, tijdens de jaarvergadering of anderzijds, voelde zij zich gedwongen om ermee door te gaan.

Op een geven moment is dat dan niet leuk meer.

Een crisis binnen de vereniging willen we natuurlijk niet maar wanneer er niets verandert dan zou dat desastreuse gevolgen kunnen hebben en dreigt uiteindelijk de V.T.M. ophouden te bestaan.

Denk er eens aan dat het ook gewoon leuk is om te doen, het zijn voor u allen bekende mensen dus succes is verzekerd en de waardering is enorm wat uzelf ook een goed gevoel kan geven.

Er zijn veel mensen die de V.T.M. een warm hart toedragen en daar zijn we heel blij mee. We vinden het daarom heel erg jammer als er geen gehoor wordt gegeven aan deze oproep cq. noodkreet.

Dit hangt al een hele lange tijd in de lucht en nu is het moment om er met jullie als, leden, over te communiceren.

We kunnen het allemaal wel blijven uitstellen maar daar wordt niemand beter van.

Als vrijwilliger voel je je meer betrokken bij de V.T.M.

Als vrijwilliger wordt je gewaardeerd om wat je doet, op welk vlak dan ook.

Als vrijwilliger help je de vereniging in stand te houden, het niveau te verbeteren en de contributie laag te houden, daarom steek je graag vrijwillig de handen uit de mouwen.

Als vrijwilliger kunnen er verschillende redenen zijn waardoor je geen vaste invulling van je dag of week meer hebt.

Soms is het juist heel goed om wel een vaste routine te hebben of te krijgen.

Dan is het goed om op vaste momenten in de week vrijwilligerswerk te gaan doen.

Als vrijwilliger heb je geen zin om thuis achter de spreekwoordelijke geraniums te gaan zitten.

Of je nu met pensioen bent, de kinderen uit huis zijn of om een andere reden, ook dan is vrijwilligerswerk een prima manier om actief te blijven.

Dus beste mensen, laat uw stem horen aan de voorzitter, Ria Hendriksen en zij zal de noodzakelijke acties ondernemen om u te begeleiden daar waar mogelijk, aan haar zal het niet liggen.

Dus bel haar op 010 59 10055 Of email arnria@gmail.com

Of als u dat niet wilt benader dan een van de andere bestuursleden, hun gegevens staan in de Tippelaar.

Inlichtingen:

Ria Hendriksen gsm 06-44530049 of 010-5910055

Maarten van der Meer gsm 06-22208636

Meldt u aan, u steunt hiermee onze vereniging.