Wilt u zich aanmelden als lid?

Wij heten u van harte welkom als lid of donateur bij onze WandelSportVereniging V.T.M.
Naast wandelactiviteiten is er op iedere woensdagavond een clubavond waar u ook van harte welkom bent.
De activiteiten welke georganiseerd worden zijn: Darten, sjoelen, kaarten en bingo, zie hiervoor elders
op de website onder de knop activiteiten.
Er is ook een clubblad genaamd "De Tippelaar" welke 5 keer per verenigingsjaar verschijnt.
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij de aanvang van het lidmaat- of donateurschap betaald u contributie over de nog niet verstreken
maanden van het lopende verenigingsjaar. Hierna betaald u steeds de jaarlijks verschuldigde contributie in de maand januari.

Als lid van WandelSportVereniging V.T.M. bent u tevens lid van de overkoepelende landelijke wandelbond
Informatie van onze regio vindt u op: http://www.kwbn.nl

Wilt u s.v.p. zelf het verschuldigde bedrag overmaken op
IBAN rekeningnummer NL26 INGB 0003 2422 62
Er worden geen acceptgiro's verstuurd.

Contributie lidmaatschap w.s.v. V.T.M.inclusief "De Tippelaar 29,-
Contributie donateurschap w.s.v. V.T.M.inclusief "De Tippelaar" minimaal 13,-
Verzending van "De Tippelaar" per post (niet woonachtig in Maassluis / Maasland 10,-

U kunt zich aanmelden door op onderstaande knop te klikken.